back to home dude

Chinh phục Nam Cực

Chinh phục Nam Cực

về Chinh phục Nam Cực

Bắn tất cả những con chim cánh cụt thù địch và tăng thêm sức mạnh vùng Nam Cực.