Trò chơi

Trò chơi online miễn phí cho mọi lứa tuổi

Thể loại thấp hơn

Chim "thả bom"

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Những trò chơi chim "thả bom" hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 3Những trò chơi chim "thả bom" khác nhau, ví dụ như Bồ câu ỉa & Sút ị. Hãy cho chú chim "thả bom" trên đầu những người đi qua trong trò chơi này. Bạn có thê thả được bao nhiêu người nào?
gd button
Kỹ năng

Gửi phản hồi