back to home dude

Chim cánh cụt thi Olympics

Chim cánh cụt thi Olympics

về Chim cánh cụt thi Olympics

Chú chim cánh cụt sẽ phải trình diễn khả năng nhào lộn xuống nước. Hãy coi chừng!