back to home dude

Chim Cánh Cụt Đẩy

Chim Cánh Cụt Đẩy

Về Chim Cánh Cụt Đẩy

Di chuyển các khối đến các vùng màu cam. Hãy thử suy nghĩ sáng tạo!