back to home dude

Chim cánh cụt biết bay 2

Chim cánh cụt biết bay 2

về Chim cánh cụt biết bay 2

Với sự giúp đỡ nho nhỏ, chú chim cánh cụt này có thể nhảy và bay tử nơi này đến nơi khác và thu thập đồng xu.