back to home dude

Chim cánh cụt bay

Chim cánh cụt bay

về Chim cánh cụt bay

Giúp những chú chim cánh cụt bay lên một cách cẩn thận. Chú ý không đụng vào đâu và để ý những chỗ nguy hiểm.