back to home dude

Chiến trường không gian

Chiến trường không gian

về Chiến trường không gian

Cố gắng bay theo cách của bạn để thoát khỏi. Sử dụng pháo của bạn để tiêu diệt những trở ngại.