back to home dude

Chiến Tranh Việt Nam: Trận Đấu Cuối Cùng

Chiến Tranh Việt Nam: Trận Đấu Cuối Cùng

Về Chiến Tranh Việt Nam: Trận Đấu Cuối Cùng

Đang là năm 1975 và trận chiến cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam đang đến gần. Trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh thực dân tổi tệ đã kéo dài 20 năm và lấy đi rất nhiều mạng sống của dân thường này, bạn ở trong quân đội Mỹ, bảo vệ Sài Gòn chống lại Việt Cộng. Bạn có thể chống lại sự sụp đổ của Sài Gòn không?