back to home dude

Chiến tranh trên không

Chiến tranh trên không

về Chiến tranh trên không

Hãy mang quân đội bạn đến đánh chiếm khu vực của đối phương. Khi bạn chiếm được tất cả các toà nhà, bạn sẽ lên được cửa tiếp theo. Hãy lên chiến lược và đừng bao giờ từ bỏ.