back to home dude

Chiến Tranh Trên Giấy

Chiến Tranh Trên Giấy

Về Chiến Tranh Trên Giấy

Đừng để những đội quân đến được phía bên kia của tờ giấy bằng cách đặt những tòa tháp vào những vị trí chiến lược.