back to home dude

Chiến tranh rừng rậm

Chiến tranh rừng rậm

Về Chiến tranh rừng rậm

Chiến tranh rừng rậm là trò chơi về trận chiến bắn cung giữa chú chó và những con sói trong rừng rậm. Hãy giúp chú chó con bằng việc nhắm mũi tên đến những kẻ thù của bạn. Hãy đảm bảo bạn bắn chúng trước khi chúng tấn công bạn. Càng đi xa, bạn sẽ càng phải đối mặt với nhiều kẻ thù hơn nữa.