back to home dude

Chiến tranh quân sự 1944

Chiến tranh quân sự 1944

Về Chiến tranh quân sự 1944

Hãy giành chiến thắng bằng cách chinh phục những điểm chiến lược hoặc bắt kẻ thù của bạn tự đầu hàng.