back to home dude

Chiến Tranh Năm Ánh Sáng

Chiến Tranh Năm Ánh Sáng

Về Chiến Tranh Năm Ánh Sáng

Đưa đội phi hành gia của bạn đến những hành tinh khác nhau và đánh đuổi những kẻ thù của bạn trong trò chơi chiến lược vui nhộn này. Hãy chiếm những hành tinh quan trọng trên bản đồ để mở rộng đội quân và dùng chúng để chiếm lấy những hành tinh của kè thù!