back to home dude

Chiến tranh mùa thu

Chiến tranh mùa thu

về Chiến tranh mùa thu

Những zombie đang tấn công loài người và bạn phải xây dựng một đội quân để chặn chúng. Hãy chọn đúng chiến lược và bắn đúng lúc.