back to home dude

Chiến tranh khai hoá 2: sử thi

Chiến tranh khai hoá 2: sử thi

về Chiến tranh khai hoá 2: sử thi

Công chúa bị bắt cóc, vì thế, bạn và đội quân của mình đang trên đường giải cứu công chúa. Hãy chạy tới kẻ thù và đánh bại chúng. Đây là cách duy nhất giải cứu công chúa. Trong lúc chiến đấu, bạn sẽ có thêm được các kĩ năng và thu thập được nhiều thứ.