back to home dude

Chiến tranh khai hoá 2: buổi sơ khai

Chiến tranh khai hoá 2: buổi sơ khai

về Chiến tranh khai hoá 2: buổi sơ khai

Hãy lập ra chiến lược và đưa đội quân của bạn tới kiểm soát các toà nhà và mở rộng lực lượng. Liệu bạn có thể đánh bại kẻ thù 1 lần và mãi mãi? Sau mỗi cửa, bạn có thể dùng điểm kiếm được để nâng cấp đội quân hoặc mở khoá những câu thần chú mới.