back to home dude

Chiến tranh hoàng gia

Chiến tranh hoàng gia

về Chiến tranh hoàng gia

Vua Aldric và đội quân của ông ấy đang phải chống lại lũ thây ma, những con rồng và những sinh vật xấu xa khác trong cuộc hành trình của họ! Tiêu diệt bất cứ ai cản đường bạn và bảo vệ nhà vua. Bạn có thể lấy được đủ số sao để mua những nâng cấp trong trò chơi này?