back to home dude

Chiến tranh giữa các bộ tộc 1

Chiến tranh giữa các bộ tộc 1

về Chiến tranh giữa các bộ tộc 1

Bạn sẽ khởi đầu với một ngôi làng nhỏ và bạn sẽ biến nơi này thành vuơng quốc lớn nhất trái đất! Hoàn thành các nhiệm vụ đầy thử thách, đặt các tòa nhà đúng vị trí và mang danh tiếng đến mảnh đất của bạn!