back to home dude

Chiến tranh giữa các băng đảng: Khu rừng yêu tinh

Chiến tranh giữa các băng đảng: Khu rừng yêu tinh

về Chiến tranh giữa các băng đảng: Khu rừng yêu tinh

Trải nghiệm một trò chơi chiến lược tuyệt vời! Bạn cầm đầu một băng đảng yêu tinh, và bạn phải dẫn dắt đội quân của mình để bảo vệ pháo đài chống lại kẻ thù! Chúc bạn may mắn!