back to home dude

Chiến tranh cánh cụt

Chiến tranh cánh cụt

về Chiến tranh cánh cụt

Những chú chim cánh cụt này muốn xâm chiếm Nam Cực. Hãy chọn đội và phá huỷ lều tuyết của các nhóm khác.