back to home dude

Chiến tranh các triều đại

Chiến tranh các triều đại

về Chiến tranh các triều đại

Chỉ huy của đội quân địch rất giỏi, nhưng bạn có thể đánh bại hắn ta. Đó là cách duy nhất để xâm chiếm vùng đất và đánh bại kẻ thù.