back to home dude

Chiến thuật Xeno 1

Chiến thuật Xeno 1

về Chiến thuật Xeno 1

Hãy đặt những vũ khí chiến thuật vào vị trí để ngăn những sinh vật vượt qua hàng phòng vệ.