back to home dude

Chiến thuật phòng thủ 2

Chiến thuật phòng thủ 2

về Chiến thuật phòng thủ 2

Trong cuộc phiêu lưu lý thú này bạn phải đánh bại những kẻ thù của bạn. Khi đến lượt bạn, hãy cố gắng hết sức.