back to home dude

Chiến thuật phòng thủ

Chiến thuật phòng thủ

Về Chiến thuật phòng thủ

Phá hủy lâu đài của kẻ thù và bảo vệ lâu đài của chính bạn. Hãy cảnh giác, vì có rất nhiều kỹ thuật công nghệ đấy nhé.