back to home dude

Chiến thuật con Zombie

Chiến thuật con Zombie

Về Chiến thuật con Zombie

Hãy tìm thấy phiêu lưu và Chiến thuật con Zombie. Hãy cho chúng nó hợp tác để sống sót cho đến giây phút cuối cùng! Hãy nghĩ ra chiến lược để tiêu diệt những kẻ thù. Hãy chỉ huy những người sống sót sự tìm kiếm cung cấp để tăng cường đội của bạn! Bạn có thể cứu thế giới không?