back to home dude

Chiến sĩ Morph

Chiến sĩ Morph

về Chiến sĩ Morph

Đi theo cách của bạn thông qua những cuộc tấn công của người máy mà không chết. Giết càng nhiều đối thủ càng tốt!