back to home dude

Chiến Lược Hiện Đại 1

Chiến Lược Hiện Đại 1

về Chiến Lược Hiện Đại 1

Di chuyển đội quân của bạn đến vị trí hợp lý và bắn kẻ thù, trong mỗi lần.