back to home dude

Chiến đấu với zombie

Chiến đấu với zombie

Về Chiến đấu với zombie

Nhiệm vụ duy nhất của bạn là tiêu diệt tất cả những con ma! Sử dụng các cách tấn công kết hợp và tập hợp thật nhiều tiền xu để tăng thêm khả năng cho nhân vật của bạn! Bạn có thể đạt được số điểm cao nhất không?