back to home dude

Chiến đấu với quái vật

Chiến đấu với quái vật

về Chiến đấu với quái vật

Ngôi làng của bạn đang bị khủng bố bởi loài khỉ giận dữ! Dĩ nhiên bạn muốn ngăn chặn việc này, nên bạn sẽ chuẩn bị cho một trận chiến. Thu thập kim cương để trở nên mạnh hơn và tấn công những sinh vật bẩn thỉu.