back to home dude

Chiến đấu trên không

Chiến đấu trên không

về Chiến đấu trên không

Hãy di chuyển trên con tàu của mình và thu thập đủ những viên màu xanh để lên cửa tiếp theo. Bạn có thể bắn gục kẻ thù thành nhiều mảnh bằng nút chuột trái.