back to home dude

Chiến đấu hoạt hình

Chiến đấu hoạt hình

về Chiến đấu hoạt hình

Chọn nhân vật của bạn và sau đó hãy đánh bại những kẻ thù bằng những đòn karate.