back to home dude

Chiến đấu cùng xe tăng

Chiến đấu cùng xe tăng

về Chiến đấu cùng xe tăng

Hãy lên xe tăng và hạ gục đối thủ. Bạn phải nắm lấy những năng lượng để trở nên mạnh hơn hoặc nhanh hơn tạm thời và bảo vệ ngôi làng bằng mọi giá.