back to home dude

Chiến đấu cùng Mecha

Chiến đấu cùng Mecha

về Chiến đấu cùng Mecha

Hãy cùng robot Mecha bước vào các cuộc đấu. Bạn sẽ bắt đầu cuộc chơi bằng cách huấn luyện Mecha và mua các bộ phận mới để lắp ráp. Bạn có thể chiến đấu với các robot khác và thể hiện các đòn tấn công để hạ gục đối thủ khi bạn sẵn sàng.