back to home dude

Chiến đấu chống kẻ thù

Chiến đấu chống kẻ thù

về Chiến đấu chống kẻ thù

Bắn, nhảy và tránh đạn. Bạn cũng phải nhắm tốt và bắn lại kẻ thù