back to home dude

Chiến binh thời gian

Chiến binh thời gian

về Chiến binh thời gian

Vào vai Asthor và du lịch vượt thời gian để chiến đấu cùng những kẻ thù khác nhau! Nhiệm vụ của bạn là hãy chứng minh bạn là kẻ hùng mạnh nhất trong tất cả! Sở hữu những vũ khí mới và chiến đấu với những đối thủ cừ hơn.