back to home dude

Chiến binh săn thây ma

Chiến binh săn thây ma

về Chiến binh săn thây ma

Bạn là một chiến binh! Nhưng thay vì thực hiện một nhiệm vụ quân đội, bạn lại đang săn lũ thây ma. Thế giới đang hoàn toàn đảo lộn từ khi lũ thây ma tấn công. Nhưng may mắn là bạn ở đây để bảo vệ thành phố và loại bỏ lũ thây ma. Chuẩn bị những thiết bị bảo vệ, chọn vũ khí và tiêu diệt tất cả lũ thây ma!