back to home dude

Chiến binh banh tuyết

Chiến binh banh tuyết

về Chiến binh banh tuyết

Ném những trái banh tuyết vào những tên côn đồ và lưu số điểm của bạn bằng cách nhấn Gửi Điểm sau khi kết thúc trò chơi.