back to home dude

Chiếm lâu đài

Chiếm lâu đài

về Chiếm lâu đài

Gửi các chiến binh đến lâu đài của kẻ thù và cố gắng chinh phục nó. Cảnh giác, kẻ thù của bạn cũng đang làm điều tương tự.