back to home dude

Chiếm đoạt sao hỏa

Chiếm đoạt sao hỏa

về Chiếm đoạt sao hỏa

Giúp những cướp biển đến được sao hỏa! Hãy thả hắn xuống đúng thời điểm, tránh các vật cản nguy hiểm và thu thập thật nhiều xu có thể! Số tiền bạn kiếm được có thể sử dụng để mua các nâng cấp từ cửa hàng và giúp bạn đạt đến cấp bậc cao hơn.