back to home dude

Chiếc xe tăng Grizzly

Chiếc xe tăng Grizzly

về Chiếc xe tăng Grizzly

Dơi Cobra đã chiếm bốn trong số những người của bạn. Hướng dẫn các chiến binh của bạn và cứu những người của bạn từ các con dơi Cobra!