back to home dude

Chiếc hộp bọ cạp

Chiếc hộp bọ cạp

về Chiếc hộp bọ cạp

Khi bạn không để ý, con bọ cạp sẽ chui vào trong hộp có chú rùa, người bạn nhỏ của bạn. Bạn phải lôi con bọ cạp ra thật nhanh trước khi chú rùa bị tấn công. Hãy tìm quanh nhà và kiếm vật gì đó có thể giúp bạn.