back to home dude

Chiếc cúp và quả bóng

Chiếc cúp và quả bóng

Về Chiếc cúp và quả bóng

Chiếc cúp và quả bóng là trò chơi xếp hình vui nhộn đầy thử thách. Để có được chiếc cúp trong quả bóng, hãy sử dụng tảng khối, quạt và những con đường dốc để thay đổi đường đi của bóng. Ở mỗi mức độ, hãy nhấn vào ba đồ gọt trên đường đi của bạn. Hãy tránh những chiếc bút chì