back to home dude

Chicken Restaurant

Chicken Restaurant

về Chicken Restaurant

cả 2 bạn đều là chủ của cửa hàng gà rán. Phục vụ và làm hài lòng khách hàng nhé.