back to home dude

Chibi Nicki Minaj

Chibi Nicki Minaj

về Chibi Nicki Minaj

Chọn và đưa cho Nicki Minaj những bộ đồ và trang điểm phù hợp để cô ấy trở thành một ngôi sao! Bạn có làm được không?