back to home dude

Chìa Khóa & Lá Chắn 2

Chìa Khóa & Lá Chắn 2

Về Chìa Khóa & Lá Chắn 2

Bạn không có vũ khí. Bạn chỉ có một lá chắn. Dùng lá chắn để bảo vệ chính mình và cứu người mà bạn yêu thương. Chúc bạn may mắn, chiến binh dũng cảm!