back to home dude

Chỉ Huy và Điều Khiển: Đầu Tư Hiệu Quả

Chỉ Huy và Điều Khiển: Đầu Tư Hiệu Quả

Về Chỉ Huy và Điều Khiển: Đầu Tư Hiệu Quả

Trong trò chơi bảo vệ tòa tháp này, bạn phải bảo vệ căn cứ của mình bằng mọi giá. Những đợt tấn công của quân địch đang tiến đến Intel của chúng ta. Chúng ta nhất định phải chiến đấu. Chúng ta không thể để bọn chúng thắng. Đặt quân của bạn vào đúng vị trí và hãy chắc chắn rằng những quân lính kẻ thù không thể vào được doanh trại của chúng ta.