back to home dude

Chỉ huy trưởng

Chỉ huy trưởng

Về Chỉ huy trưởng

Trong lúc chạy, sẽ có nhiều kẻ địch tiến lại gần bạn hơn. Hãy bắn để hạ gục chúng. Trò chơi sẽ kết thúc nếu chúng tấn công được bạn.