back to home dude

Chỉ huy bánh quy trong không trung

Chỉ huy bánh quy trong không trung

về Chỉ huy bánh quy trong không trung

Bắn vào tất cả những chiếc bánh quy!