back to home dude

Chị Em Chuẩn Bị Căn Phòng Giáng Sinh

Chị Em Chuẩn Bị Căn Phòng Giáng Sinh

Về Chị Em Chuẩn Bị Căn Phòng Giáng Sinh

Chị Em Chuẩn Bị Căn Phòng Giáng Sinh, giúp Công Chúa Anna và Công Chúa Elsa sửa sang những món đồ bị hư hỏng trong căn phòng bị bỏ hoang. Một khi các món đồ được sửa, bạn có thể dùng chúng để trang trí lại căn phòng và khiến nó trở nên thât đẹp!