back to home dude

Chess Tower Defense

Chess Tower Defense

về Chess Tower Defense

Trò chơi cờ phòng thủ đòi hỏi sự thông minh và tài tình của người chơi để phòng thủ chống đối lại những kẻ thù là những quân cờ. Hãy đặt những con cờ vào những vị trí chiến thuật trên bàn sao cho chúng có thể chiếm giữ được những quân cờ của đối phương.